За демократични избори (2005)

26-07-2005

“За демократични избори – повишаване компетентността на избирателния процес в предстоящите парламентарни избори”

 

Изпълнител на проекта – ИСИ

Партньори – фондация Жан Жорес - Франция

Период на изпълнение – Май- юни 2005

Източник на финансиране - фондация Жан Жорес - Франция

Цел на проекта: обучение на предизборните щабове на левицата.

Резултат – обучени 110 души от предизборните щабове в областите Велико Търново и Стара Загора