Актуално

Входни интервюта за подбор 2013
Входни интервюта за подбор 2013

На 16 и 17 март 2013 година в гр. Пловдив и гр. Велико Търново ще бъдат проведени входни интервюта за подбор на кандидати в предстоящо обучение по проект „Граждански наблюдатели за мониторинг – честни избори 2013”.

Кандидатите ще подготвят на място мотивационен текст на тема „Защо искам да участвам в обучението?” и ще преминат през индивидуално интервю пред камера с въпросите „Кое е най-важното нещо в моето родно място?”, „Какво бих променил, ако зависеше от мен?” и въпроси за политическа култура.

След оценка на резултатите от експертна комисия, ще бъде сформирана една група за обучение от 25 души. Чрез него те ще придобият и развият компетенции, свързани с политическото участие, гражданските процеси и изборни правила. Освен основния обучен екип, в изборния ден мрежата от наблюдатели ще достигне 400 души. В обучението ще бъде използвана методиката на Академия за социална политика.

В програмата на обучението ще бъдат включени теми в основните панели: „Гражданското участие в изборния процес“, „Организационен мениджмънт на екипите”, „Публично поведение на гражданските наблюдатели“, „Гражданско участие и публични политики“. Участниците ще преживеят и симулация на изборния ден с цел постигане на максимална яснота и експертност. Те ще бъдат регистрирани като граждански наблюдатели в изборния ден.