Актуално

"Съгласуваност на политиките за развитие: Да направим политически избор!"
"Съгласуваност на политиките за развитие: Да направим политически избор!"

Представител на Института за социална интеграция - Анна Тодорова, национален координатор на "Клуба на завършилите" ще вземе участие в конференцията "Съгласуваност на политиките за развитие: Да направим политически избор!", организирана от Европейската мрежа на политическите фондации на 12 ноември в Брюксел.

Дебатът ще протече в две основни направления:

Панел 1: "Последици от политиката на ЕС за развиващите се страни"

Панел 2: "Значението на политиките за развитие срещу необходимостта да се направи политически избор"