Актуално

Младежки обмен "Steps of Dialogue"
Младежки обмен "Steps of Dialogue"

Младежки обмен "Steps of Dialogue" събрa 40 младежи от 7 страни на Европа в местността Нури на остров Сардиния – Италия. В него взеха участие 6-ма младежи от България, избрани след предварителна селекция от водещата организация ВИА СИВИК, партньор на TDM 2000 International. Сред участниците бe Таня Балова, координатор проекти в Института за социална интеграция.

Основната цел на обмена бе да създаде творческо пространство, в което няма расизъм, дискриминация и ксенофобия, а солидарност и свободно мислене, изказано с езика на танца, изкуството и креативността.

Посланието, скрито в движенията, винаги е силно и по различен начин разкрива душата на изпълнителя. Опознаването на традиционните танци на различните нации спомогна на участниците да открият всичко онова, по което си приличат.

Крайната цел на обмена бе създаване на танцово шоу, което младежите представиха в последния ден от проекта. В него бяха комбинирани елементи от различни стилове танци, изразявайки посланието за солидарност, равеноство и свобода.

По време на междукултурната вечер, освен традиционното представяне на страната от която идват, участниците имаха възможност да презентират и дейността на своята организация.