Актуално

Общественият съвет към Гражданската комисия в парламента проведе първото си заседание
Общественият съвет към Гражданската комисия в парламента проведе първото си заседание

На 17 декември 2013 г. се проведе първото заседание на Обществения съвет към Комисията за взаимодействие с гражданските организации и движения в 42-то Народно събрание. Като резултат от подадените заявления за участие от неправителствените организации и граждански движения, съставът на съвета бе утвърден на заседание на комисията на 12.12, а за негов председател бе избрана Ивелина Алексиева, Изпълнителен директор на Института за модерна политика. Наред с още 24 организации, ИСИ участва чрез своя представител и Изпълнителен директор, Галина Асенова. Органът ще има за цел да подпомага и консултира работата на комисията при организирането и провеждането на публични дискусии и обсъждания по въпроси и законопроекти от значим обществен интерес, както и да осигурява експертна помощ.

На своето първо заседание, присъстващите приеха Правила за работа, върху които имаше широка дискусия. Съветът ще заседава най-малко два пъти месечно, при прозрачно и коректно регламентирана процедура за свикване и обявяване на дневен ред, позволяваща гъвкавост и ефективност на работата. За да осигурят по-широко представителство на участието, всички се обединиха около възможността за създаване на работни групи и привличане на експерти и организации, които не са членове на съвета.

Част от представителите на конституирания съвет взеха участие и в следващото заседание на Комисията, провело се на 19.12. На него бе обсъдена Националната гражданска инициатива "Срещу произвола на монополите", и бе приет доклада на Комисията от втората сесия на 42-то Народно събрание.