Актуално

Европейски семинар за валидиране на неформалното учене
Европейски семинар за валидиране на неформалното учене

На 13 и 14 януари в Брюксел се проведе Европейски семинар за валидиране на неформалното и информалното учене (НФИУ) в рамките на проекта „Изграждане на учещи се общества“. Проектът се координира от европейската мрежа Солидар, а бенефициент на проекта е френската организация "La Ligue de l’enseignement" - Франция. ИСИ е един от деветте партньори в него.

Участие в събитието взеха експертът Лилия Еленкова и ръководителят на проекта за българската страна, Стефан Георгиев. Основна цел на форума беше представяне на националните практики и етапи от развитието на процеса на валидиране и признаване на НФИУ в различните страни, участващи проекта.

Наред с презентацията за българския случай на Лили Еленкова, презентации направиха партньорите от Швеция, Франция, Великобритания и Гърция. Широко бяха дискутирани обхвата, целевата група и възможните подходи при валидирането на НФИУ, както на национално, така и на европейско ниво. В семинара се включиха и европейски експерти – представители на European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP), на Фламандското министерство на образованието и обучението и на European Civil Society Platform on Lifelong Learning (EUCIS-LLL).

Семинарът постави актуални въпроси от националните решения по темата, в това число и разкри различната скорост, с която процеса на валидиране се развива в страните от Европейския съюз. Беше постигнато съгласие за сътрудничество и общи координирани действия през следващите месеци от проекта.

Информация за събитието вижте и ТУК.