Актуално

Членовете на работна група "Гражданство" посетиха бежански център в Марса /Малта/
Членовете на работна група "Гражданство" посетиха бежански център в Марса /Малта/

Работна група "Гражданство", част от Европейската мрежа на политическите фондации /ЕНоП/ проведе своя работна среща на 3 и 4 март 2014 г. в Малта. Домакин бе малтийската неправителствена организация - член на мрежата, IDEAT. В заседанието участваха представители на организации от Малта, Германия, Италия, Гърция, Австрия, Чехия, Словения, Белгия и България, близки до консервативни, социалдемократически и либерални политически формации. Представител на ИСИ в групата е Изпълнителния директор, Галина Асенова.

В резюме участниците очертаха актуална политическа обстановка преди Евроизборите в страните си. Окончателно бе одобрена презентацията, която групата подготвя като информационен материал на ЕНоП за бъдеща употреба в предизборната кампания до месец май. Част от материала е и непрофесионално видео, направено от посланията на млади хора на различни езици. В следващите седмици тя ще бъде утвърдена от Управителния съвет и разпространявана чрез мрежата от организациите-членки.

Друга част от работата на групата бе финалиризиране на общ политически документ "Активното гражданство и демократичните процеси - приноса на политическите фондации". Документът ще бъде разпространяван чрез интернет страницата на мрежата и страниците на нейните организации-членки, както и на хартиен носител.

Като подготовка на бъдещата конференция, свързана с темата за бежанците, участниците в срещата посетиха Интеграционен център за бежанци в Марса, Малта. Центърът е от отворен тип, изграден е с проект на неправителствената организация "Фондация за убежище и подкрепа на бежанци" със средства от Европейския бежански фонд и национално съфинансиране. Повече за Marsa Open Center можете да откриете ТУК