Актуално

Окончателни резултати от медиен мониторинг и акценти от изборното наблюдение
Окончателни резултати от медиен мониторинг и акценти от изборното наблюдение

На 5 юни 2014 г.в Прес-клуб на БТА се проведе пресконференция, на която екипът на Института за социална интеграция /ИСИ/ представи окончателни резултати от медийния мониторинг и основните акценти от изборното наблюдение, част от "Мониторинг на Евроизбори 2014".

Институт за социална интеграция (ИСИ) - София,  в партньорство с Фондация за европейски прогресивни изследвания (ФЕПС) - Брюксел, за трета година осъществява мониторинг на предизборния и изборен процес в България. Двете организации целят подкрепа на демократични, прозрачни и честни избори за представители в Европейския парламент, постигане на превантивен ефект върху възможни нарушения на предстоящите избори и повишаване участието на гражданите в изборния процес. Мониторингът следва три етапа на наблюдение: изборно законодателство, медиен мониторинг и наблюдение на изборния ден.

Чрез медийния мониторинг, екипът проведе наблюдение и анализ на медийната среда в България в контекста на проведените избори за Европейски парламент, в 3 основни части: традиционното количествено наблюдение и анализ на отразяването на основни партии, политически лидери и кандидати за депутати в Европейския парламент. И два нови елементи – наблюдение на местни медии с анализ на европейската тематика в тях, и анализ на основни послания на политиците и партиите, които достигат до българските граждани чрез медиите у нас.

В рамките на количественото наблюдение бяха включени 20 медии (телевизии, печат и интернет страници), като за изследвания период от 25 март до 26 май бяха регистрирани 16 222 информационни единици. В продължение на 2 месеца бяха отразени бяха 25 лидери на политически партии, водачи на листи и партии. До голяма степен вече оповестените тенденции се потвърдиха. Отново най-често попадащите във фокуса на медиите са партия ГЕРБ и нейния лидер Бойко Борисов. Но най-положително отразявани са коалицията около България без цензура и нейния лидер Николай Бареков. На предстоящата пресконференция ще бъдат оповестени подробно всички резултати от количественото наблюдение.

До колко европейските теми присъстват в регионални медии и по какъв начин се представят на аудиторията – това бе втората цел на медийния мониторинг. Ето защо екипа на ИСИ фокусира част от своите усилия в наблюдение на 12 регионални медии, обхващащи информационния поток в Бургас, Варна, Пловдив, Сливен, Благоевград, София област, Кърджали, Шумен и Велико Търново. Отразени бяха 1 351 информационни единици, касаещи изборите за ЕП. Едва 11% от тях са свързани с начина на гласуване. Само в 3% от новините се споменават възможностите за финансиране по европейски програми, а информация по повод гласуването в останалите държави от Европейския съюз почти липсва.

В търсене на отговори на въпросите „Защо през последните години се задълбочава  кризата на доверие между граждани и политици, в национален и общоевропейски план?” и какви са причините за ниската избирателна активност, като трети елемент в медийния мониторинг бе включен паралелен сравнителен анализ между декларираните послания и ключови елементи в платформите /политически и програмни документи/ на водещи партии. Екипът избра на наблюдава Коалиция за България, ГЕРБ, ДПС, Реформаторския блок, АБВ, България без цензура, Атака, и да проследи как техните послания и акценти се предават през медиите към потенциалните гласоподаватели, до колко те намират реално отражение в месеца на предизборната кампания. Екипът ни регистрира слаба връзка на тези послания със съответните европейски платформи, от една страна. От друга, кампаниите се колебаеха между българоцентризъм, изцяло абстрахиран от връзка с Европейския съюз и повърхностни старания за водене на общоевропейска изборна борба на местен терен.

Наблюдение в изборния ден 25 май бе проведено в 25 района на страната. Информацията, която наблюдателите изпращаха и които екипът ни обобщава, е в основата на аналитичен доклад с препоръки за усъвършенстване на изборния процес. Сред важните теми от него са: подготовка и състояние на изборната администрация и останалите участници в изборния процес, информираност на избирателите, контролиран вот, машинно гласуване.

В пресконференцията участваха Галина Асенова - Изпълнителен директор на ИСИ, Стефан Георгиев – социолог и координатор на екипа за медиен мониторинг, Габриела Величкова – член на екипа за медиен мониторинг, Чавдар Найденов – социолог и Таня Балова – национален координатор на наблюдателите на ИСИ в изборния ден.

Презентация и резюме на окончателния доклад с изнесените резултати от мониторинга и анализа с акцентите от изборното наблюдение може да откриете в секция "Публикации"