Актуално

Европейският парламент 2014 - 2019
Европейският парламент 2014 - 2019

След европейските избори делът на жените и на новоизбраните депутати като цяло не се отличават много от предишния състав на Парламента, но зад сумарните числа се крият съществени разлики по страни. Прочетете по-долу някои интересни факти за новите депутати, за да откриете колко пъстър е всъщност Европейският парламент.

Делът на жените депутати нараства бавно, но последователно, от мандат на мандат. След изборите през 2009 г. 35,05% от всички депутати са били жени, сега те са 36,88%.

В същото време около половината от депутатите в предишния мандат запазиха местата си в новия състав на Парламента. Съотношението се запазва практически същото в сравнение с резултатите от преди пет години – през 2014 г. делът на преизбраните депутати е 49,4%, а през 2009 г. е бил 49,59%.

Най-възрастният депутат е Емануил Глезос (ЕОЛ/СЗЛ), на 92 години. Най-млад е 26-годишният Андерс Вистисен (ЕКР, Дания). Делът на жените депутати е най-голям сред избраните от Малта (66,67%) и най-малък сред депутатите от Литва (9,09%). Най-много са преизбраните депутати от Германия (69,79%), докато всички 21 депутати от Гърция са новоизбрани.

Кой кой е в Европейския парламент?

На 7 юли в Брюксел се проведоха първите заседания на комисиите в Европейския парламент, на които бяха избрани техните председатели и заместник-председатели за следващите две години и половина. В Парламента има 20 постоянни комисии и две подкомисии, които подготвят позициите на ЕП по законодателни предложения от Комисията и разработват доклади по собствена инициатива. Комисиите са основен форум, в рамките на който политическите групи предлагат изменения по законодателни текстове и търсят компромиси помежду си.

Повече информация относно състава на Еверопейски парламент, може да видите тук.