Актуално

Първо заседание на Гражданския борд за свободни и прозрачни избори
Първо заседание на Гражданския борд за свободни и прозрачни избори

На 27 август 2014 г. се проведе първото заседание на Гражданския борд за свободни и прозрачни избори. В състава му влизат представители на 40 неправителствени организации, както и на МВР, Министерството на външните работи, ГРАО и ЦИК. Институтът за социална интеграция също има свой представител.

На първото си заседание Бордът обсъди и прие правила за работата си. Проф. Емилия Друмева подчерта, че участието в Изборния борд е доброволно и безвъзмездно, но също така и с висока степен на полезност. Тя изтъкна, че е важно на заседанията да участват представители на ЦИК. За заседанията ще бъде изготвян дневен ред, като има възможност да бъдат включвани допълнително актуални въпроси.

В следващите заседания предстоят обсъждания по въпроси, свързани с избирателните списъци, формирането на избирателните секции, активната регистрация, информационно-разяснителната кампания, нарушения в изборния процес, машинното гласуване, наблюдателите, обученията на изборната администрация и др.