Актуално

ИСИ взе участие във форум „Платформа за честни избори 2013”
ИСИ взе участие във форум „Платформа за честни избори 2013”

На 03 май 2012 година Институтът за социална интеграция (ИСИ), в лицето на Изпълнителния директор Галина Асенова, взе участие във форум „Платформа за честни избори 2013”. Инициатори на форума са КТ Подкрепа, Европейско общество за защита на човешките права – България и ПП Другата България.

Дискусията бе първата от порeдица срещи и имаше за цел да събере идеи и опит от страна на различни организации, обединени около каузата за провеждане на демократични и честни избори, с фокус - предстоящите парламентарни избори през 2013 година. Основната тема на форума беше изборното законодателство. Във форума взеха участие редица неправителствени организации, експерти и юристи.

„Платформа за честни избори 2013” е отворена към граждански и професионални организации на експерти и граждани, научни институции, политически партии и движения, за изработване на препоръки към законодателя за гарантиране на изборен процес в съответствие с европейските норми, международните стандарти и добрите практики при провеждане на избори.

Отправна точка в това обсъждане бяха гарантираните от конституцията на РБългария равни граждански права, европейските ценности и ангажименти по Лисабонския договор, Хартата за основните човешки права на ЕС, документите от годишните конференции на ОССЕ  по  човешкото измерение, насоките за изборите на Европейската комисия за демокрация чрез право (позната като Венецианската комисия), както и международните стандарти и добри практики за провеждане на избори.

Следващата среща ще се проведе на 30 май 2013 година, където ще бъдат дискутирани важни аспекти на изборния процес. ИСИ ще вземе участие и в нея, като използва експертния си потенциал и опит вследствие на реализирания проект „Мониторинга за демократични, прозрачни и честни избори” през втората половина на 2012 година.