Изборен мониторинг

Обществен съвет към ЦИК
Обществен съвет към ЦИК

Институтът за социална интеграция /ИСИ/ участва в създаването на Обществен съвет към Централната избирателна комисия /ЦИК/. Учредителното събрание се състоя на 31 март 2014 г., съгласно и разпоредбите на новия изборен кодекс.

Общественият съвет е консултативен орган към ЦИК, с основна цел да съдейства за осигуряване на прозрачност, демократичност и честност в изборния процес. Негови учредители станаха представители на 11 български неправителствени организации, участвали като наблюдатели на избори. Включването на нови членове ще става с решение на ЦИК, по предложение на Обществения съвет.

Това е едно от правилата, които бяха обсъждани на първото заседание. За прозрачното и ефективно функциониране на органа, присъстващите предложиха и създаване на специална секция "Обществен съвет" на страницата на ЦИК, в която да бъдат публикувани правилата, стенограмите и други документи, както и линкове към решенията на ЦИК, отнасящи се до предмета на работа на Съвета. Окончателно текстът на правилата за работа ще бъде завършен на 2 април, сряда, след което ще бъде утвърден от ЦИК.

За свой председател, членовете на Обществения съвет избраха проф. Емилия Друмева. Нейни заместници ще бъдат проф. Михаил Мирчев /председател на Управителния съвет на сдружение ГИСДИ/ и Даниел Стоянов /председател на Управителния съвет на Асоциация за реинтеграция на осъдените лица/.

Участие на проф. Емилия Друмева в предаване по "Хоризонт" на БНР можете да чуете ТУК.