Изборен мониторинг

Обучително звено и медийни пакети
Обучително звено и медийни пакети

Предоставянето на медийни пакети и дейността на обучителното звено към ЦИК - това бяха две от основните теми на заседанието на Обществения съвет към ЦИК, провело се на 22 април 2014 г.

Според статистиката на Парламентарните избори през 2013-та година едва 10 % от медиите са публикували сключени договори за отразяване на предизборната кампания, и само 50% - тарифите за тази дейност. Всички присъстващи се обединиха около важността на това публичните средства, осигурени с новия изборен кодекс за т.нар. медийни пакети, да бъдат предоставяни на прозрачно работещи и спазващи правилата и нормите на изборното законодателство медии. В тази връзка бе подкрепено предложението на Института за развитие на публичната среда, което да бъде отправено за допълнение към решението на ЦИК и което гласи:

Заплащането на медийната услуга от ЦИК /т.26 от Решение №156/, ще се извършва само ако медийните доставчици са изпълнили изискванията на Изборния кодекс, а именно:

1/ Обявили са тарифите пред ЦИК и на интернет страницата си в указания срок /не по-късно от 40 дни преди изборния ден/ - до 14 април 2014 г., съгласно Хронограмата на ЦИК.

2/ Публикували са информация за договорите за отразяване с участници в изборите, съгласно изискванията на чл.180 на ИК.

Последващо ЦИК определи със свое Решение партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийните пакети, без да е ясно дали ще се съобрази с настояването на Обществения съвет, насочено към критериите за медиите.

Във връзка с дейността на Обучителното звено към ЦИК, създадено с правилата на новия кодекс, членовете на Съвета обсъдиха и приеха Становище относно методологията за провежданите обучения. Основните текстове по становището бяха предложени от Института за социална интеграция, а самото становище - отправено за разглеждане от ЦИК.