Изборен мониторинг

Обобщена информация от изборния ден
Обобщена информация от изборния ден

Екипът на ИСИ приемаше и обобщаваше информация, изпращана от наблюдателите в изборния ден 25 май 2014, и денят преди него.

На базата на проведеното наблюдение от месец февруари 2014 г., включващо и анализ на изборното законодателство, медиен мониторинг и наблюдение на изборния ден, ще бъде изготвен обобщен доклад.

Информацията от наблюдението на изборния ден и установените нарушения можете да откриете тук:

24 май 2014

25 май 2014 - 9.30 ч.

25 май 2014 - 13.30 ч.

25 май 2014 - 18.30 ч.

26 май 2014 - край на изборния ден