Изборен мониторинг

Пресконференция по проект „Предсрочни парламентарни избори 2014.Гражданско наблюдение"
Пресконференция по проект „Предсрочни парламентарни избори 2014.Гражданско наблюдение"

На 25 септември 2014 г. в Прес-клуба на БТА се проведе пресконференция, на която екипа на Института за социална интеграция /ИСИ/  представи проекта „Предсрочни парламентарни избори. Гражданско наблюдение“, както и основните дейности в рамките на предизборния период.

Институт за социална интеграция (ИСИ) - София,  в партньорство с Фондация за европейски прогресивни изследвания (ФЕПС) - Брюксел, за трета година и за четвърти пореден път осъществява мониторинг на предизборния и изборен процес в България. Двете организации целят подкрепа на демократични, прозрачни и честни избори за Народно събрание, които ще се проведат на 5 октомври 2014г., както и постигане на превантивен ефект върху възможни нарушения и повишаване участието на гражданите в изборния процес. В рамките на предстоящите извънредни избори Мониторингът следва два отделни етапа на наблюдение: гражданско наблюдение на изборния ден и мониторинг на посланията по време на предизборната кампания.

Въз основа на постиженията в предишните наблюдения, ИСИ се стреми към близко следене на предизборния и изборния процес. Възможните нарушения в изборния процес трябва да получат необходимата публичност и за тях трябва да бъде сигнализирано на отговорните органи и институции. Организацията работи за подобряване на цялостния изборен процес в България. В това си качество е член на Гражданския борд за свободни и прозрачни избори към служебния премиер и на Обществения съвет към Централната избирателна комисия.

В рамките на предстоящите извънредни парламентарни избори ИСИ подготвя екипи от граждански наблюдатели, които да следят за нарушения, както по време на предизборната кампания, така и за такива в самия ден на изборите. Гражданските наблюдатели на ИСИ ще работят в 25 области на територията на цялата страна.

Нов момент в мониторинга на предизборната кампания е разработената по идея на ИСИ интерактивна интернет-платформа за анализ на предизборните послания на основни политически сили. Тя представя в графична форма основни ключови думи в изказванията на кандидатите и дава възможност, както за количествена, така и качествена съпоставка на позициите на партиите по всяка важна тема. Целта на ИСИ с това начинание е да помогне на гласоподавателя да направи  избор. На следващо място тя дава възможност за сравнение и анализ между изказваните от основните политици и кандидати послания и предварително декларираните акценти в техните предизборни платформи и програми. На последно място е възможно след изборите да бъдат сравнявани предварително заявените намерения с действията на новите управници. На пресконференцията ще бъдат представени и функционалностите на платформата на ИСИ „Изборни послания“.

В пресконференцията взеха участие Стефан Георгиев – член на Управителния съвет на ИСИ и Чавдар Найденов - координатор на екипа за мониторинг на предизборната кампания.