Изборен мониторинг

Координатор от ИСИ се срещна с представители от временната мисия на ОССЕ
Координатор от ИСИ се срещна с представители от временната мисия на ОССЕ

На 24 септември 2014 се проведе работна среща между координатора на ИСИ за област Видин -  Милена Маринова и  двама дългосрочни наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). На срещата Милена представи дейността на Института за социална интеграция като организация наблюдател на изборите. Също така ги запозна с основните моменти, усвоени на обучението за граждански наблюдатели на ИСИ, проведено в средата на септември в гр. Банкя.

Милена и наблюдателите от ОССЕ разговаряха също и за медийния мониторинг, който ИСИ осъщестява с група експерти и мрежата от наблюдатели. От голям интерес за представителите на ОССЕ бе провеждането на предизборната кампания в България и особено произходът на средствата, с които големите партии финансират концертите и мероприятията си.

Обсъдени бяха принципите, според които координаторите подбират членовете на екипите си, както и тяхното безпристрастно включване в изборния процес. Друга тема, която вълнуваше международните наблюдатели, бе проблемът с купуването на гласове, толкова дискутиран и нашумял в нашата държава. Бяха открити много общи цели и стратегии в работата на ИСИ и ОССЕ.