Мониторинг на президентски избори 2016

01-07-2016

Изпълнител на проекта: Институт за социална интеграция /ИСИ/

Партньор: Фондация за европейски и прогресивни изследвания (ФЕПС)

Цели на проекта: Подкрепа на демократични, прозрачни и честни избори за президент и вицепрезидент, както и постигане на превантивен ефект върху възможността за нарушаване демократичността на изборите и повишаване участието на гражданите в изборния процес. 

Мониторингът следва три етапа: анализ на изборно законодателство, медиен мониторинг и наблюдение на изборния ден.

Първият етап от проекта съдържа изготвяне на доклад с анализ на изборното законодателството, в контектста на последните промени в Изборния кодекс.

Чрез медийния мониторинг проектът цели наблюдение и анализ на медийната среда в България, в контекста на предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Той е разделен на 2 основни части – количествено наблюдение и анализ на отразяването на основни кандидати, както и анализ на основни послания на политиците и партиите, които достигат до българските граждани чрез медиите у нас. Количественото наблюдение традиционно започна един месец преди старта на предизборната кампания /6 октомври/ и ще продължи до денят след изборите /07 ноември/.

Чрез наблюдението на изборния ден, проектът има за цел да увеличи гражданското участие в изборния процес и да работи за постигане на превантивен ефект върху възможността за нарушаване демократичността на изборите. Възможните нарушения в изборния процес трябва да получат необходимата публичност и за тях да бъде сигнализирано на отговорните органи и институции. За тази цел ще използваме вече създадената мрежа от граждански наблюдатели във всички избирателни райони на страната.