Публикации

Окончателен доклад: Мониторинг на предизборната кампания и избория процес

Мониторингът следва три полета на наблюдение: анализ на промените в изборния кодекс и как те се отразиха на изборния процес, медиен мониторинг и наблюдение на изборния ден.

Прочети още
Окончателен доклад: Мониторинг на политики за гражданско участие и прозрачност в местната власт

Чрез специално изработена методологична рамка, проектът реализира мониторинг на дейността по отношение на гражданско участие, прозрачност и достъп до обществена информация, както и отчитане на евентуални корупционни практики на 10 общини в страната.

Прочети още
Бедност и безработица при жените в България

Окончателен доклад: Институтът за социална интеграция и Обединението на жените социалистки, област Пловдив, в партньорство с Фондация Фридрих Еберт реализират съвместно проекта „Бедност и безработица при жените в България“

Прочети още
Гласуване по време на пандемия-финален доклад

В условията на пандемия ИСИ отчете редица опасности, които могат да доведат до опорочаване на изборния процес.Кризата, предизвикана от Covid19 неминуемо се отрази на изборния процес в България.

Прочети още
Политическият език на разделението в България

Настоящият сборник представя основни насоки и теми на разделение на българското общество от страна на политическите елити, които нерядко водят до противопоставяне в отделни негови кръгове и общности

Прочети още
Д-р Стоянка Балова, изпълнителен директор на ИСИ: В България има комуникационна криза по проблемите с климата

Според д-р Балова от икономическа гледна точка страната ни е наложително да направи по-смели стъпки в посока прилагането на цялостни мерки по намаляване потреблението на енергия, внедряване на нови чисти технологии и промяна в модела на лично потребление.

Прочети още
Анализ на Европейските избори-гражданско участие, послания за Европа и езикът на омразата

Публикацията включва анализ на избрани елементи от изборното законодателство, практики и тенденции в избирателния процес и партийната система и анализ на езика на омразата в рамките на предизборната кампания на Европейски избори 2019

Прочети още
Доклад от проведен мониторинг за език на омразата в рамките на кампанията за Европейски избори

Водени от максимата, че „в диалогът е в корените на демократичното управление” този път решихме да проследим посланията на езикът на омразата, използван от политиците и отразен в медиите.

Прочети още
Европейски избори 2019:Обобщен доклад за възникнали нарушения

Институт за социална интеграция за пореден път проведе гражданско наблюдение на изборите за Европейски парламент в цялата страна. В доклада ще откриете обобщени данни за възникнали нарушения, подадени жалби и сигнали и медийно отразяване.

Прочети още
България 2019 – Нови хоризонти: Съмнения, надежди, перспективи

Онлайн издание на книгата ще откриете в публикацията.

Прочети още