Конференция "Избори 2011 в България - дефектите на демокрацията" (2011)

19-12-2011

Изпълнители на проекта: ИСИ и Институт за модерна политика (ИМП)

Период на изпълнение: м. декември 2011 г.

Източник на финансиране: ИСИ

Конференция "„Избори 2011 в България – дефектите на демокрацията” се проведе на 19 декември 2011 г., в хотел «Шератон», зала „Средец”.

В нея участваха Катя Колева, Председател на Управителния съвет на Институт за социална интеграция (ИСИ), Борислав Цеков, Председател на Управителния съвет на Институт за модерна политика (ИМП) и народни представители от различни парламентарно представени групи.

Дискусията се проведе в два панела:

Панел 1 „Изборно законодателство”. В него с въвеждащи тези бяха включени:  „Въпросителните в Изборния кодекс” на Вероника Делибалтова, юрист, член на работна група за анализ на изборното законодателство в ИСИ  и „Изборният кодекс и правозащитните стандарти” на Здравка Кръстева, програмен директор на ИМП, преподавател в Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски”.

Панел 2 „Какно показаха изборите?” с въвеждащи тези: „Анализ на изборните нарушения” на Ивилина Алексиева, Изпълнителен директор на ИМП, Сайтът «За честни избори» - интернет инструмент за гражданско наблюдение, представен от Антоанета Цонева, Председател на УС на Институт за развитие на публичната среда, „Участниците в изборния ден” на Пламен Петков, Асоциация на младите юристи, наблюдател Враца - Сливен – Пловдив и „Изборният ден – медии и влияние” на Стоян Мирчев, Институт за социална интеграция, наблюдател.