Проекти и инициативи

"За честни, демократични и прозрачни избори" (2011)

Проект за мониноринг на изборния процес и изборния ден, реализиран със съдействието на Фондация за европейски и прогресивни науки (ФЕПС), Брюксел. В рамките на период от шест месеца екипи по проекта осъществяват анализ на изборното законодателство, медиен

"Визии за София" (2011)

Дискусионни кръгли маси в седем секторни политики, в подкрепа изработване на визия за София: здравеопазване, образование, социална политика, култура и свободно време, екология, архитектура и градоустройство, трафик и транспорт.

"Бяла книга на местното самоуправление" (2011)

Обучение в местно самоуправление и местни политики за млади лидери от левицата: три надграждащи модула. Проектът е финансиран от Фондация "Фридрих Еберт" - Бюро България и се реализира съвместно с Института за социална интеграция и Младежкото обединение в

Управленски проекти - стратегии за политики (2011)

Поредица от публични дискусии за обсъждане на управленските проекти на БСП в четири сектора: "Социални дейности", "Образование", "Икономика и енергетика" и "Местно самоуправление и регионална политика". Форумите са организирани от Фондация "Фридрих Еберт"

Дискусионен форум "Обективността на медиите и медийното законодателство" (2011)

Форумът е организиран от Фондация „Фридрих Еберт”, Бюро България и Института за социална интеграция (ИСИ). Участниците дискутират проблемите във взаимоотношенията собственик – редактор – журналист, монополите, пазарите и общественото мнение. До къде да ст

Политики на кризата и криза на политиката (2009 - 2010)

Международна конференция, разделена в два панела: "Политики на кризата" и "Криза на политиката", с участници водещи говорители по темата

Възможностите на НПО за работа по темите на европейските стандарти в три области (2008)

Международна конференция с участието на представители на неправителствените организации от Гърция, Русия, Румъния и Украйна. Конференцията има за цел да постигне консенсус за предложения за увеличаването на възможностите на ЕС да действа извън своите гра

"Стратегии за сигурност в района на Черно море (2008)

Целта на проекта е да събере представители на водещите социалистически и социалдемократически неправителствени организации от региона на Черно море, да бъдат обсъдени въпроси и идеи от общ интерес.

Сътрудничество за ефективни политики – създаване на мрежи и разработване на политики за младежта от млади лидери и младежки работници (2008)

Изграждане на нова политическа култура на младото поколение чрез неформално образование, участие на млади лидери от Северна България

Кампания «На мен ми пука» (2006)

Кампанията е насочена към повишаване на избирателната активност и участието на повече избиратели в изборите за президент и вицепрезидент на 22 октомври 2006 г.

1234