Актуално

„Качи се на борда! Мобилизиране на млади лидери за подкрепа на процеса на разширяване на ЕС към Западните Балкани”
„Качи се на борда! Мобилизиране на млади лидери за подкрепа на процеса на разширяване на ЕС към Западните Балкани”

Институтът за социална интеграция (ИСИ) в партньорство с Либералният политологичен институт (ЛПИ) са българските участници в общ проект на Европейската мрежа на политическите фондации (ЕНоП) с бенефициент немската фондация „Конрад Аденауер”. Проектът е под наименованието „Качи се на борда! Мобилизиране на млади лидери за подкрепа на процеса на разширяване на ЕС към Западните Балкани” (“Get on board! Mobilizing young leaders to support the EU enlargement process towards the Western Balkans”), а участници в него са представители на неправителствени организации от шест страни.

Целта е да бъде популяризирано разширяването на Европейския съюз и ролята на Западните Балкани в този процес, чрез основните разработки на проекта – платформа за електронно самообучение и симулационна игра.

В тази връзка ИСИ организира 3-дневно обучение на 24 млади лидери (20 от България и 4 от Македония) от различни младежки неправителствени организации. От тях се очаква да разпространяват в своята младежка общност идеята за разширяването на ЕС. Обучението ще се проведе от 7 до 9 септември 2012 г.