Актуално

Еднодневни симулационни игри по проект "Get on board"
Еднодневни симулационни игри по проект "Get on board"

 

През месец ноември започна осъществяването на последната фаза на проекта „Качи се на борда! Мобилизиране на млади лидери за подкрепа на процеса на разширяване на ЕС към Западните Балкани”, на немската фондация "Конрад Аденауер" с партньорството на Института за социална интеграция (ИСИ). И двете организации са членове на Европейската мрежа на политическите фондации (ЕНоП).

Както вече ви информирахме в началото на месец септември 25 младежки лидери преминаха тридневно обучение върху процеса на разширяване на ЕС. Част от обучението беше и преживяване на еднодневна симулационна игра, която пресъздава процеса на присъединяване на страни-кандидати – от подаване на молба за членство в ЕС до окончателното гласуване на ЕП и подписване на договорите за членство. Така проектът постига основнато си цел – популяризиране на разширяването на Европейската общност, чрез млади мултипликатори, лидери, които показват на своите връстници колко сложен, динамичен и същевременно вълнуващ е пътят към Европа.

Като основен партньор ИСИ подпомага реализирането на проекта в България. На финалния етап част от обучените младежки лидери влязоха в ролята на мултипликатори и се заеха да проведат свои еднодневни симулационни игри в младежките си общности. В българската част от проект ще бъдат организирани и проведени 5 еднодневни игри, които ще се разпрострат през целия месец ноември.  

Първата игра е вече факт – на 4 ноември Стела Печинова, член на Младежката мрежа на КТ „Подкрепа“, вече реализира своята симулационна игра във Варна.

Следващите игри започват съвсем скоро – на 10 ноември (събота) едновременно ще бъда проведени 2 симулационни игри. Едната е на Станислава Генадиева от СНЦ „Обектив“ гр. Перник, а другата е на Елизабет Божинова от САИМО.

През следващия уикенд (на 18 ноември) очакваме и играта на Явор Нанков от Европейския информационен център. През последния уикенд на месеца (на 24 ноември) ще се случи и симулацията на Християн Даскалов от Националното представителство на студентските съвети (НПСС) с логистичната подкрепа на Глобална организация за развитие (ГОД).

Във всяка игра участват 30 младежи. В рамките на един ден те ще се влязат с роли на представители на Държави кандитат-членки за ЕС, Европейския парламент, Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз и медиите. В зависимост от тези роли, те имат възможност да развият качества за водене на преговори, говорене пред публика, писане на прессъобщения и новини, работа в екип и др. В края на деня всеки участник получава и сертификат.

По проектът ще бъдат обучени около 200 души.