Актуално

ИСИ е член на УС на ЕНоП
ИСИ е член на УС на ЕНоП

На 27 ноември 2012 година в Стокхолм, Швеция се проведе Годишна среща на Общото събрание на Европейската мрежа на политическите фондации (ЕНоП).

Като пълноправен член и учредител на мрежата ИСИ беше представен от Председателя на УС Катя Колева. На тази среща, заедно с Фонадация „Жан Жорес” (Jean Jaures Fondation), ИСИ в лицето на Катя Колева, беше избран за член на УС на ЕНоП, представляващ политическото семейство на Социалистите и демократите в ЕС (S&D Party Family).  

ЕНоП е независим участник за насърчаване на демокрацията, сътрудничеството и развитието на политическия диалог, създадена през 2006 година. ИСИ е неин учредител. В мрежата членуват 67 организации от 25 страни, близки до 6-те основни политически семейства, представени в Европейския парламент.

За повече информация за мрежата, посетете нейната страница.