Актуално

Второ обучение на граждански наблюдатели
Второ обучение на граждански наблюдатели

Две седмици преди изборния ден бе проведено второто обучение на координаторите – наблюдатели на парламентарните избори през 2013 г. То се проведе в комплекс Бяло камене, с. Старосел, община Хисар.

В програмата на обучението акцент бе поставен на темите: «Предизборният щаб като екип», «Политически и предизборни кампании», «Партийни структури», «Социологически проучвания за изборите». Специални ролеви игри бяха проведени за групи, екипи и групови роли. Участниците в обучението преживяха и Симулация на изборния ден, и имаха възможност, заедно с екипа и експертите на ИСИ, да направят анализ на възможните нарушения и задължителните елементи на наблюдението.

Бяха обсъдени и организационни въпроси, свързани с комуникацията в мрежата наблюдтели и екипа на ИСИ.

Програма на обучението