Актуално

Разпадащи се изборни бюлетини, залепени на криво и изцапани с лепило
Разпадащи се изборни бюлетини, залепени на криво и изцапани с лепило

Изборните бюлетини се разпадат от кочана, залепени са на криво в него, или са изцапани с лепило. Това показа проверка на получените бюлетини в Районната избирателна комисия в Смолян, поискана от наблюдател на ИСИ. Сигнал за установеното нарушение е изпратен до ЦИК.

Бюлетините за предсрочните парламентарни избори на 12 май в неделя са изработени от фирма „Мултипринт“ и печатницата й със седалище в Костинброд, собственост на Йордан Бончев. По информация в медиите от средата на месец април, прогнозната им стойност е около 266 хил. лева с тираж около 7 милиона, което прави средна цена на бюлетина от 4 стотинки. Срокът за изпълнение на поръчката е до 3 дни преди изборния ден за всички областни администрации, с изключение на секциите в чужбина, които трябва да получат бюлетините две седмици преди изборния ден. Изпълнителят е бил задължен да достави бюлетините в областните центрове.

След като изтече 14 дневния срок за обжалване на спечелената поръчка, със сериозно забавяне на 24 април започна отпечатването на самите бюлетини. В тях са изписани наименованията на всички партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия. В по-големите избирателни райони дължината на бюлетината е около метър.

По закон трябва да се отпечатат бюлетини, равни на броя на избирателите, както и да има резерв от още 10%. Няколко пъти, след отправени искания от страна на неправителствените организации, ЦИК и ГД ГРАО отказват да публикуват обобщена информация на избирателите, разпределени по секции, последващо и не е ясно по какъв начин точният брой на бюлетините кореспондира с броя на избирателите. Оправданието на двете институции за този пропуск е, че информацията в разлепените избирателни списъци от общинските администрации дава яснота за броят на гласуващите избиратели.