Актуално

Конференция „Достойни работни места и качествена заетост за младите хора в Европа“
Конференция „Достойни работни места и качествена заетост за младите хора в Европа“

На 15 октомври в Брюксел се проведе финалната конференция, организирана от Solidar, на тема „Достойни работни места и качествена заетост за младежите, които са безработни и не са в процес на обучение или образование (NEETs)“. В конференцията взе участие и членът на екипа на ИСИ, и член на общото събрание Стефан Георгиев.

NEETs (young people who are "Not in Education, Employment, or Training") с висока скорост се превръща във все по-често употребяван термин в Европейските институции, с ясното съзнание за рисковете и предизвикателствата пред днешните млади на стария континент.

В днешните бързо променящи се условия все по-често затруднения изпитват младите хора, които не са част от образователната система, нямат работа и не са в процес на друг тип обучения, известни като NEETs. Тази група от населението на Европа има нужда от специално внимание с оглед на тяхното бъдещо развитие и реализация.

Oсновни говорители по време на дискусията бяха Кони Ройтер, генерален секретар на Solidar, Емер Костело, депутат в ЕП от групата на Социалистите и Демократите, както и много младежки активисти, ангажирани с проблемите на мобилността, заетостта и предизвикателствата пред  пазара на труда.

Конференцията се фокусира върху основни ключови въпроси като: мерки за повишаване на качествената заетост, процеса на учене през целия живот сред младите хора в Европа, по какъв начин уязвимите групи могат да придобият умения, компетенции и знания, необходими на пазара на труда и как да подкрепим и поддържаме личностното развитие и активно участие и включване в обществения живот и този на местните общности.

Като млад партньор и част от мрежата на Solidar, ИСИ се включва със своя опит и ноу-хау в процеса на изработване и прилагане на политики на европейско ниво, които целят засилване ролята на неформалното образование, като основен ресурс за младите хора, както на национално така и на европейско ниво.