Актуално

Съветът на Европа предлага стаж в Страсбург
Съветът на Европа предлага стаж в Страсбург

Съветът на Европа организира стажове в Страсбург два пъти в годината, в периода март - юли и септември - януари.

Одобрените кандидати ще правят проучвания, ще подготвят проекти за доклади и изследвания за срещи на експерти и ще участват в текущата работа на институцията. Също така ще имат възможността, по време на специално организирания за тях въвеждащ курс, да научат повече за структурите, дейностите и международното сътрудничество на Съвета на Европа, включително и за прилагането на Европейската конвенция за правата на човека.
Кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Съвета на Европа и да са завършили висше образование. Изисква се да владеят един от официалните езици на институцията (английски и френски).

Желаещите трябва да попълнят онлайн формуляр за кандидатстване.

Краен срок: 29 ноември 2013 г.  - за стажа между 17 март и 13 юли 2014 г.

Допълнителна информация може да намерите на официалната интернет страница на Съвета на Европа.