Актуално

Кръгла маса "Измерване въздействието на демокрацията"
Кръгла маса "Измерване въздействието на демокрацията"

На 26 ноември, в Брюксел, ще се проведе кръгла маса на тема "Измерване въздействието на демокрацията", с партньорството на Европейската мрежа на политическите фондации /ЕНоП/. Участие в нея ще вземе председателят на Управителния съвет на ИСИ, Катя Колева. Дискусията е част от осмото издание на European Development Days EDD 26-27 ноември 2013 г.

Democracy assistance /Подкрепа на демокрацията/ е насочена към различни области, като се започне от добро управление, подкрепа и помощ на гражданското общество, управление на изборния цикъл, помощ на политическите актьори. Резултатите са трудни за улавяне количествено, както и качествено. В допълнение, броят на участниците и разнообразието на целевите групи, са се увеличили през годините. Тази сложност обаче не оправдава въздържане от оценка на ефикасност и ефективност. Особено в периоди на оскъдни бюджети вниманието трябва да бъде насочено към реалното въздействие на предоставяните помощи за развитие.

Становищата относно осъществимостта на оценките и тяхната полза, както и за вида на прилаганите методики се различават в различните сектори. Вземащите политически решения, организациите и институциите, предоставящи финансиране, както и изпълнителите в различни сфери, разполагат със собствен опит и становища по тези въпроси. Всички са изправени пред сходни предизвикателства, затова мненията на всички са важни.

Организаторите на инициативата ще бъдат благодарни, ако отговорите на Четирите въпроси, поставени тук.

Дискусията може да бъде проследена  на живо чрез:  European Development Days.

Панел :

Ани Chikwanha, старши изследовател в Южноафрикански институт за международни отношения - SAIIA

Martin Dahinden, генерален директор на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество

Eduardo González, съветник управление в Дирекция за сътрудничество за развитие , Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

José Jaime Macuane, старши преподавател в Университета Eduardo Mondlane

Волфганг Майер, заместник-ръководител  „Европейско и международно сътрудничество“, фондация „Konrad – Adenauer“

Jean -Louis Ville, началник на звено за управление „Демокрация, равенството на половете и права на човека“, Генерална дирекция за развитие и сътрудничество - EuropeAid , Европейска комисия

Aiichiro Yamamoto, главен представител за Европейския съюз, Японската агенция за международно сътрудничество ( JICA )

Модератор: Jörg Faust, началник на отдел "Управление, държавност, сигурност", Немски институт за развитие (DIE )

Повече информация за кръглата маса можете да откриете ТУК.