Актуално

Част от предложенията на ИСИ включени в проекта за нов Изборен кодекс
Част от предложенията на ИСИ включени в проекта за нов Изборен кодекс

След приключване на дейността по изработка на проект за нов Изборен кодекс, бе изготвен доклад за работата на Временната комисия.

Голяма част от предложенията на Института за социална интеграция са залегнали в проекта за новите изборни правила.