Актуално

Активното гражданство - в контекста на Евроизбори 2014
Активното гражданство - в контекста на Евроизбори 2014

Трето заседание на работна група "Гражданство", в рамките на Европейската мрежа на политическите фондации /ЕНоП/, се проведе на 20 и 21 ноември 2013 г., в Брюксел. Като представител на ИСИ, участи е нея взе Изпълнителния директор Галина Асенова.