Актуално

Второ заседание на Съвета за обществени консултации към Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове
Второ заседание на Съвета за обществени консултации към Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове

 

Съветът за обществени консултации към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в 42-то Народно събрание, в който членува и Института за социална интеграция, проведе своето второ заседание на 26 ноември 2013 г.

На членовете на СОК беше предоставена възможността да направят своите предложения по Работната програма на Европейската комисия за 2014 г., въз основа на която ще бъде съставена Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз през 2014 г. Което те трябва да направят с писмени предложения до следващото заседание.

Изложение по въпросите, свързани с приключване на текущия период до 2013 г. и планове за развитие на следващия период 2014-2020 г., направи Добринка Кръстева, директор на дирекция ,,Програмиране на средствата от ЕС” към Министерския съвет. Тя представи пакета от поднормативни актове на МС, с които ще се оптимизира работата по оперативните програми в следващия програмен период.

Презентацията на Добринка Кръстева може да бъде открита на страницата на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, в категория "Новини", ТУК.

Зам.-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова представи политиката на министерството по въпроси, свързани с намаляване на младежката безработица. Беше обърнато внимание на обстоятелството, че не толкова емиграцията на младите хора, които отиват да се образоват в чужбина, застрашава бъдещото развитие на България, колкото демографската криза и ниската раждаемост.

Следващото заседание на СОК ще се проведе през първото тримесечие на 2014 г.