Актуално

Предстоящо второ заседание на Обществения съвет към Гражданската комисия в НС
Предстоящо второ заседание на Обществения съвет към Гражданската комисия в НС

На 14.01.2014 г. ще се проведе второто заседание на сформирания в края на 2013 г. Обществен съвет към Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения (КВГОД). Стенограмата от първото заседание е публикувана на Интернет страницата на комисията: http://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2081/steno/ID/3114,

Предстоящото заседание е с обявен дневен ред, както следва:

1. Приемане на Правила за работата на Обществения съвет /ревизирани/.

2. Становище по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, № 354-01-92, внесен от Мая Манолова и Кирил Добрев на 09.12.2013 г.: http://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2081/bills

3. Становище по Национална гражданска инициатива за изменение в чл. 65, ал. 1 от Конституцията във връзка с избора на народни представители на български граждани с двойно гражданство и за изменение и допълнение на Изборния кодекс и на чл. 150, ал. 1 от Конституцията, № ПГ-339-01-12, внесена от Инициативен комитет на 18.11.2013 г.: http://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2081/documents

4. Становище по Писмо от фондация „Безопасни улици от Валя“ относно предложение за организиране на четири кръгли маси свързани с пътната безопасност, транспортната политика и инфраструктура. Текстът на писмото.

ИСИ ще се радва да представи за обсъждане вашите становища по поставените въпроси. Моля, изпращайте ги на и-мейл: ifsi.bulgaria@gmail.com