Актуално

Нов Изборен кодекс ще определя правилата за следващия вот
Нов Изборен кодекс ще определя правилата за следващия вот

На 14.01.2014 г. се проведе първото заседание на новосформирания Обществен съвет към Временната комисия за обсъждане и приемане на нов изборен кодекс в 42-то Народно събрание. Той се председателства от проф. Емилия Друмева, а като представител на ИСИ в него участва юристът Лазарина Бонева,

С цел по-нататъшната ефективност и прозрачност в работата на Съвета, членовете му приеха правила и етични стандарти за работа, изразяващи си в спазването на принципите независимост, равнопоставеност на мненията, откритост и публичност.

След интензивна и напрегната дискусия по внесените в Народното събрание проект за изменение и допълнение на действащия изборен кодекс и прокет за нов изборен кодекс, Съвета реши, че ще концентрира понататъшната си работа върху изготвяне на препоръки за съответните редакции на новия проект за изборен кодекс. След гласуване, участниците решиха да отправят към Временната комисия следните препоръки:

-          Намаляване на прага за влизане в Парламента на партиите и коалициите от 4% на 3%.

-          Въвеждане на задължителна преференция за подреждането на кандидатската листа при гласуване за партии и коалиции. Като алтернативно предложение в случай, че предходната препоръка не бъда приета от парламентарната комисия, членовете на Обществения съвет предложиха да се намали прагът за преференциите за кандидати от партийните листи при избори за народни представители, предвиден в чл. 298 от проекта за нов Изборен кодекс. Предложението за намаление е от 7% на 5%.

Следващото заседание на Обществения съвет ще се проведе на 22.01.2014 г. от 14 ч.

Информация за заседанието на Временната комисия можете да откриете ТУК.