Актуално

Уъркшоп "Tолерантност към бежанците"
Уъркшоп "Tолерантност към бежанците"

Институт за социална интеграция организира уъркшоп с фокус върху темите: Толерантност, Предразсъдъци и Стереотипи и акцент върху бежанците в България. Инициативата е със заглавие „ #REF!U.G.„.

В рамките на два дни /22-23 февруари/, малка група от НПО-активисти, доброволци и представители на различни партии, ще участват в дискусии и работа в малки групи, в които ще бъдат засегнати основни теми свързани с емпатията, толерантността, предрасъдъците и стереотипите към бежанците в България. Целта е да се използват възможностите на привлечените организации да работят за промяна на нагласите на българското общество и взаимодействие и интеграция на бежанците в България.

Водещи в инициативата са Стефан Георгиев и Габриела Величкова.