Актуално

Светла памет на Димчо Михалевски
Светла памет на Димчо Михалевски

Почина народният представител Димчо Михалевски.

Димчо беше част от екипа на Института за социална интеграция в периода 2003 - 2005 година, като ръководител на Консултантски център. След 2005 година и до днес, той беше член на Общото събрание на ИСИ и подкрепяше активно дейността на организацията.

Ако има човек, за който професионализма в политиката да е втора природа, то това безспорно беше Димчо. И като инициатор на различни проекти, и впоследствие като обучител на млади политици, той никога не отстъпи от принципите на своята експертност, почтеност и отстояване на публичните интереси. В едно с всичките държавни ангажименти, които изпълняваше, той винаги успяваше да постави в приоритетите си и времето, което споделяше с обучаващите се млади хора.

Да учим от него, за нас беше чест. Поклон!