Актуално

Конфликтът на интереси и инициативата за референдум се обсъждат на съвместно заседание
Конфликтът на интереси и инициативата за референдум се обсъждат на съвместно заседание

На 6 март 2014 г. Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения в 42-то Народното събрание, проведе съвместно заседание с Обществения съвет към нея, представители на президентската институция и експерти от Министерство на правосъдието.

Бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси № 402-01-10, внесен от Министерски съвет. Експертите от Министерство на правосъдието представиха основните промени в закона, а именно – систематизирани правомощия на комисията, създаване на правила за движение и решаване на преписките, въвеждане на административно – наказателна отговорност, оптимизиране на процеса на производството, чрез едно решение на комисията, с което се установява конфликта на интереси. Положителна промяна е и разширението на кръга на лицата, върху които се прилага закона, както и достъпа на председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси до данни за данъчно – осигурителната декларация.

„Общественият съвет единодушно подкрепя така внесения законопроект”, изрази становище неговия председател Ивилина Алексиева. „Така внесения законопроект е сходен с този, който е внесен по-рано от народните представители Кирил Добрев и Мая Манолова. И двата законопроекта целят преодоляване на едни и същи проблеми”, допълни тя.

На заседанието бе обсъдена и инициативата на Президента за свикване на референдум. Румяна Коларова, представител на президентската институция приветства инициативата, като заяви,че тя е получила много голяма обществена подкрепа. От своя страна Обществения съвет определя инициативата за референдум като ненавременна, тъй като публичният дебат по тези въпроси стартира още през месец юни миналата година. Присъстващите считат и така формулираните въпроси като неправилно формулирани, неразбираеми и не съдържащи достатъчно информация.

По отношение на задължителното гласуване, Общественият съвет изказа опасение, че това е противоконституционно: „Конституцията е определила правото на гласуване, а не задължението. Подобни въпроси не могат да бъдат подложени на референдум, преди да се сезира Конституционният съд.”, допълни към становището председателката на Обществения съвет. Пълното становище на Обществения съвет, може да видите тук.

Народният представител и председател на Комисията, Мая Манолова също коментира поставените въпроси от Президента. „Най-важното е как са формулирани въпросите, второстепенни са въпросите по свикване и признаване". Изразявайки своето отрицателно становище и неразбирането на въпросите, Манолова даде пример с въпроса за мажоритарния вот и неяснотата колко депутати ще бъдат избирани мажоритарно.

Комисията отложи вземането на решение по точката за свикване на референдум до внасянето на подписката за него.