Актуално

Критичната 2014: изборите и обществото на България в цикъла на световната криза 2008-2014
Критичната 2014: изборите и обществото на България в цикъла на световната криза 2008-2014

"Критичната 2014: изборите и обществото на България в цикъла на световната криза 2008-2014" е озаглавена публичната лекция на проф. Михаил Мирчев, доктор на социологическите науки и член на Общото събрание на ИСИ.

Академичната публична лекция се организира по идея на Катедра „Икономическа социология” и Катедра „Политология” на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и ще се проведе на 20 март 2014 г. от 13:00 часа в Конферентната зала университета.

Повече информация за предсоящото събитие, може да видите тук