Актуално

Предизвикателствата пред младежката заетост в Европа
Предизвикателствата пред младежката заетост в Европа

По инициатива на парламентарните комисии по труда и социална политика и по европейски въпроси и контрол на европейските фондове на 12 май 2014 г. Народното събрание бе домакин на публична дискусия за младежката безработица с участието на еврокомисаря по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор.

В дискусията  участваха депутати от двете парламентарни комисии, представители на държавни институции, на синдикатите, на работодателски и неправителствени организации, на академичните среди и експерти. Представители на Института за социална интеграция също взеха участие във форума.

През новия програмен период България ще получи с 20% повече средства от Европейския социален фонд, съобщи комисар Андор по време на дискусията. Това увеличение е свързано с отпуснатите средства по Европейския гаранционен фонд за младежка безработица. За целия ЕС средствата по този фонд за 2015 и 2016 година ще бъдат 6 млрд. евро. След 2016 година ще бъде анализирано как са били изразходвани тези средства и дали да бъде отпускано допълнително финансиране. Отражение ще имат и икономическото възстановяване на Общността, освен представянето на отделните държави-членки в ЕС.

Ласло Андор подчерта, че Европейският съюз излиза от дългата рецесия, но безработицата остава проблем за редица страни, включително и България. В София той препоръча държавата да използва допълнителния финансов ресурс по програмата за младежката гаранция, на която се разчита да намали безработните млади хора в Европа.