Актуално

Междинни резултати от медиен мониторинг
Междинни резултати от медиен мониторинг

На специална пресконференция на 14 май 2014 г. в Прес-клуб на БТА, екипът на Института за социална интеграция /ИСИ/ представи междинни резултати от медийния мониторинг, част от дейностите на "Мониторинг на Евроизбори 2014".

ИСИ, с подкрепата на Фондация за европейски прогресивни изследвания (ФЕПС) – Брюксел, за трета година осъществява мониторинг на предизборния и изборен процес в България. Двете организации се фокусират върху мониторинг в три компонента - изборно законодателство, медиен мониторинг и наблюдение в изборния ден.

Чрез медийния мониторинг екипът цели наблюдение и анализ на медийната среда в България, в контекста на предстоящите избори за Европейски парламент. Той е разделен на 3 основни части – количествено наблюдение и анализ на отразяването на основни партии, политически лидери и кандидати за депутати в Европейския парламент; наблюдение на местни медии и анализ на европейската тематика в тях, както и анализ на основни послания на политиците и партиите, които достигат до българските граждани чрез медиите у нас.

През последните години кризата на доверие между граждани и политици се задълбочава и това не е само национален, а общоевропейски проблем. Все по малко хора припознават гласуването на избори за свое право и отговорност, което логично води до все по-ниска избирателна активност. Това важи с голяма сила за изборите на български представители в Европейския парламент. Ето защо ИСИ фокусира част от своите усилия в наблюдение на няколко значими местни медии, като целта на наблюдението е да установи до колко европейските теми присъстват в тях и по какъв начин се представят на аудиторията. Вторият нов елемент на мониторинга включва паралелен сравнителен анализ между декларираните послания и ключови елементи в платформите /политически и програмни документи/ на водещи партии – проследяване на това как тези послания и акценти се предават през медиите към потенциалните гласоподаватели, до колко те намират реално отражение в месеца на предизборната кампания. И двете нови активности са с продължителност 1 месец /от 25 април до 25 май/. 


В пресконференцията участваха Галина Асенова - Изпълнителен директор на ИСИ  и Стефан Георгиев - координатор на екипа за медиен мониторинг.

Презентация и междинния доклад с изнесените резултати от мониторинга може да откриете в секция "Публикации".