Актуално

Годишна среща на завършилите Академия за социална политика
Годишна среща на завършилите Академия за социална политика

Годишна среща на завършилите Академия за социална политика

 

ПРОГРАМА

Катя Колева, председател на Управителния съвет на ИСИ,

Галина Асенова, Изпълнителен директор на ИСИ

 

18.00 – 18.30 ч. Клуб на завършилите – координация и дейности, дискусия

18.30 – 19.15 ч. Рубрика „Свободна зона за въпроси”

Гости 1: „Прогрес институт”, Скопие, Македония

Сашо Додовски, Председател на Управителния съвет,

Дане Талески, Изпълнителен директор,

Александър Спасов, Координатор на Политическа академия

19.15 – 20.30 ч. Рубрика „Свободна зона за въпроси”

Гости 2: Президентската кампания

20.30 ч. Заключителна вечеря на Випуск`2011: Среща на випуските 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и преподавателския екип.