Актуално

Завърши петият курс на Академия за общинска политика
Завърши петият курс на Академия за общинска политика

От 23 до 26 октомври 2014 година, в к.к. Боровец, община Самоков, се проведе петият курс от Академия за общинска политика на фондация "Фридрих Еберт" (Бюро България) и Института за социална интеграция. Групата от участници включваше общински съветници и кметове от различни български общини.

В програмата на обучението бяха включени темите за "Европейската социалдемокрация - ценности и роля в програмите за местното самоуправление" (лектор доц. Лиляна Канева), "Формулиране и реализация на публични политики в местната власт. Моралът в политиката" (лектор доц.Добрин Канев), "Стратегическо планиране и устойчиво развитие на общините" и "Общинска собственост и местни финанси" (лектор Станка Ангелов, експерт НСОРБ), "Устойчиво общинско развитие - устройство на територията, социални дейности, административни услуги" (лектор Костадин Паскалев), "Прозрачност и откритост в работата на местната власт" и "Конфликти и преговори в местното самоуправление" (лектор Ивелин Николов), "Европейските фондове и общините" (лектор Виолета Чавдарова).

В откриването на Академията участие взе и кметът на община Самоков, Владимир Георгиев и зам.председателят на Младежкото обединение в БСП - Николай Николаев.