Актуално

"Миграцията в българския контекст – местен, национален и европейски дебат”
"Миграцията в българския контекст – местен, национален и европейски дебат”

Европейската мрежа на политическите фондации (ЕНоП), в сътрудничество с Либералния политологичен институт (ЛПИ) и Институтът за социална интеграция (ИСИ) организирага публична конференция на тема “Миграцията в българския контекст – местен, национален и европейски дебат” на 6 ноември 2014 г. в град София.

Форумът бе фокусиран върху нарастващите имиграционни и бежански потоци към Европа, погледнати от перспективата на три от най-засегнатите държави-членки на Европейския съюз – България, Гърция и Малта. С провеждането на това събитие, ЕНоП даде обща платформа на отговорни институции, експерти и представители на гражданското общество за дискусия на различни аспекти в темата и подобряване ефективността на съвместни партньорства на местно, национално и европейско ниво.

Огнян Златев, Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, заедно с Катя Колева, Председател на УС на ИСИ и Николай Паунов, Председател на УС на ЛПИ откриха конференцията.

Въпросът за миграцията е особено важен не само в контекста на българския дебат. Именно поради това темата на конференцията засяга този въпрос на местно ниво - където са бежанските лагери, на национално - защото касае цялата държава, и на европейско - тъй като не сме сами пред този проблем, стана ясно от думите на Колева.

Във форума взеха участие Николай Чирпанлиев, Председател на Държавната агенция за бежанците, Радослав Стаменков, Ръководител на Международна организация по миграция – Мисия България, Стефан Георгиев, социолог и член на УС на ИСИ, Красимира Димитрова, Секретар  на община Харманли, експерти от България, Малта и Гърция, представители на посолства и неправителствени организации.

През месец май ДАБ е инициирала среща в Атина с колегите си от държавите, които са най-силно засегнати от миграционните процеси в момента, не само в Европа. На срещата са били дефинирани ясно и високо няколко проблема, зад които са застанали представителите на Гърция, Италия, Малта, Кипър и България.

След присъединяването си към ЕС, България се превърна в транзитна дестинация за мигранти, посочи Огнян Златев. Дори да не беше външна граница на ЕС и дори да не бушуваха конфликти в близост до страната ни, по думите му, тя отново щеше да е подложена на такива миграционни вълни заради стратегическото си разположение.