Актуално

ИСИ представи окончателните резултати по проекта Let's change the mode!
ИСИ представи окончателните резултати по проекта Let's change the mode!

На Национално събитие, Институт за социална интеграция представи резултатите от проект „Да променим реда!”, който бе реализиран в партньорство с Фондация за европейски прогресивни изследвания (ФЕПС), Брюксел.

На събитието присъстваха доброволци от Алумни клуба на ИСИ, народни представители, синдикати, журналисти, служители в здравната система и представители на НПО работещи в сектора на здравеопазването.

Катя Колева, председател на УС на ИСИ и екипът по проекта представиха обобщените резултати, изведени като конкретни предложения в двата сектора. Предложенията са направени на база проведените 4 регионални дискусии в страната през месеците септември и октомври.

„Общата оценка за състоянието на пазара на труда у нас е по-скоро слаба или средна. Отлични оценки липсват, и едва всеки девети запитан поставя добра оценка. В по-малките населени места оценките са по-критични.”, сподели Стефан Георгиев, ръководител на екипа, реализирал проучването за условията на труд в страната.

Мадлен Стоянова, експерт към синдикатите сподели също, че трябва да се намалят субективните критерии и елементи в нормативната уредба, касаеща трудовото законодателство и да се увеличат обективните критерии такива.

„За преодоляване на негативните тенденции трябва спешно да се предприемат мерки за  значително подобряване на здравните услуги.Наложително е да се избират разумно политиките в сектора, за да се изразходва стратегически ограничените ресурси и за да се предпази устойчивостта на здравната система.”, допълни Лидия Чорбанова, експерт по здравеопазване.

В рамките на проекта е предвидено и хартиено издание - брошура, което обединява всички предложения за промяна в двата сектора - здравеопазване и условия на труд. Брошурата предстои да бъде издадена през месец декември, като тя ще бъде паралелно на английски и български език.