Актуално

Първа експертна среща по проекта: "Youth Hands in Hands for Combating Drug and Substance Abuse"

Проектът се финансиран по програмата Еразъм+ и в него като партньори участват държавни и общински органи и неправителствени организации от Турция, Германия, България, Чехия, Португалия, Естония, Италия, Нидерландия и Хърватия.

Прочети още
ИСИ взе участие в международен форум "Целите за устойчиво развитие и бъдещето на Европа" в Германия

Катя Колева, председател на Управителния съвет на Институт за социална интеграция бе един от говорителите на форума, провел се в началото на седмицата в гр.Бон, Германия.

Прочети още
Проблемите на пазара на труда и промяна в системата на здравеопазването бяха обект на дискусия в София

Едва 2% от работещите заявяват, че доходът, който получават, е повече от достатъчен, показват резултати от изследване на Института за социална интеграция за условията и основните нарушения на пазара на труда в България.

Прочети още
Четвъртият публичен дебат по темите здравеопазване и условия на труд ще се проведе в Търговище

Той е предназначен за представители от областите Търговище, Разград, Велико Търново, Силистра, Добрич, Шумен и Русе и ще се проведе в периода 27-28 октомври 2018 г. в Хотел "Тера Европа"

Прочети още
Вторият публичен дебат в рамките на проект "Да променим реда!" се проведе в Плевен

В неделния ден бе и публичната част на събитието, в което към доброволците от ИСИ се присъединиха и народни представители,общински съветници, синдикати, експерти по двете направления, студенти от медицинския университет.

Прочети още
ИСИ посрещна в България Олга Лавринович от Киргизстан

Посещението на Олга е част от съвместния проект ни по програмата “Преспективи за младежта” на немската фондация “МитОст”.Проектът продължава с учебна визита в Киргизстан на Лазарина Бонева.

Прочети още
Третият публичен дебат по темите за здравеопазване и условия на труд ще се проведе в София

Той е предназначен за представители от областите София, София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и ще се проведе в периода 13-14 октомври в хотел "Хемус", гр. София.

Прочети още