Актуално

Междинни резултати от медиен мониторинг

Чрез медийния мониторинг екипът цели наблюдение и анализ на медийната среда в България, в контекста на предстоящите избори за Европейски парламент.

Прочети още
Предизвикателствата пред младежката заетост в Европа

Позитивни данни за подобряване на ситуацията с младежката безработица от началото на годината бяха представени по време на дискусия в Народното събрание, в която участие взе комисарят по въпросите на заетостта Ласло Андор.

Прочети още
Наблюдатели от Северна България се обучаваха във Велико Търново

Приключи третото обучение за координатори на наблюдатели в изборния ден. Участие в него взеха представители на Северна Централна и Североизточна България.

Прочети още
Второ обучение за граждански наблюдатели в "Мониторинг 2014"

Обучението се проведе в Стара Загора, за представители на областите Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас и Плевен

Прочети още
Кръгла маса "Изграждане на учещи се общества"

Форумът е част от проект „Изграждане на учещи се общества: Промотиране на валидирането на неформалното и информално учене“, с участието на партньорски организации от 9 европейски държави и професионалната мрежа „Солидар“.

Прочети още
Обучително звено и медийни пакети

Това бяха две от важните теми, които обсъждаха членовете на Обществения съвет към ЦИК на свое заседание от 22 април 2014 г.

Прочети още
Общественият съвет при ЦИК призовава да се усъвършенства технологията за проверка на подписките

На днешното си заседание, Обществения съвет обсъди проблемните аспекти в приложението на новите разпоредби на Изборния кодекс, при които всеки гражданин може да направи проверка за присъствие в списък за подкрепа на кандидат.

Прочети още