Клуб на завършилите Академията за социална политика

Клубът на завършилите е учреден на 12 ноември 2010 г., на провелата се Годишна среща на випускниците на Академия за социална политика в парк-хотел „Москва” в гр. София. След като обучаваните през 2010 г. получиха своите сертификати за завършване на обучението, общия брой на преминалите в проекта „Академия за социална политика” на ИСИ стана 330 души.

На регионален принцип бяха обособени девет групи, а завършилите определиха свои координатори, чрез които по-лесно да комуникират помежду си:

1 група: Координатор Васил Стоянов от Козлодуй. Обхват: областите Враца, Монтана и Видин.

2 група: Координатор Венцислав Конов от Плевен. Обхват: областите ВеликоТърново, Габрово, Ловеч и Плевен.

3 група: Координатор Калоян Петров от Търговище. Обхват: областите Русе, Разград и Търговище.

4 група: Координатор Ангел Вълков от Варна. Обхват: областите Варна, Добрич, Шумен и Силистра.

5 група: Координатор Ана Адамова от Бургас. Обхват: областите Бургас, Ямбол и Сливен.

6 група: Координатор Жара Пенева от Димитровград. Обхват: областите Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян.

7 група: Координатор Петър Василев от Пловдив. Обхват: областите Пловдив и Пазарджик.

8 група: Координатор Катерина Янчева от Кюстендил. Обхват: областите Кюстендил, Благоевград и Перник.

9 група: Координатор Антоанета Петрова от София. Обхват областите София град и София област (в подкрепа Елеонора Петрова от Сливница).

Дейността му е насочена към изпълнение на общата цел на института – участие в гражданските процеси и формирането на публични политики, обединяване и запазване потенциала на широк кръг от специалисти в различни сфери на развитие на гражданското общество.

От 2013 година към Клуба на завършилите, освен випускници на Академия за социална политика, се присъединиха и завършилите Академия за общинска политика /2012, 2013/ и Академия за граждански наблюдатели /2013/.