Публикации

Окончателен доклад "Медиен мониторинг"-Избори 2013
Окончателен доклад "Медиен мониторинг"-Избори 2013

С окончателен доклад приключи работата на екипа за медиен мониторинг с координатор Стефан Георгиев. Наблюдението и анализа на предизборния и изборния процес, показан през медиите, е един от трите основни компоненти на "Граждански наблюдатели за мониторинг - честни избори 2013", който ИСИ извършва за втора година с партньорство с ФЕПС - Брюксел.

Обобщеният анализ, описан в докладa показва общата картина на предизборната кампания с нейните основни дефекти и недостатъци. Отново се отчита фактът, че нарушения, които бяха безпрецедентни в предходни изборни кампании към настоящия момент се превръщат в тенденция с известна устойчивост. Притеснителни са зачестилите случаи на купуване на гласове, физическа саморазправа, нападения и рушенето на имущество.

Медийната среда претърпя промени през последните месеци. Необходимо е допълнително изменение на Изборния кодекс, което да засили процеса на прозрачност в провеждането на предизборна кампания чрез медиите. На този етап медиите се фокусират върху няколко основни политици и партии, като често фокуса е насочен върху една или две личности. Следва да се работи за изграждане на механизми за гарантиране на равнопоставеност и яснота по отношение на платеното отразяване, което се превръща в основен недостатък на кампанията в полето на медиите. Остават проблеми като изясняване собствеността на медиите и начинът, по който се гарантират професионални стандарти сред журналистическата гилдия.

Медийният мониторинг дава ясна представа за това как изглеждат медиите в условията на напрегната и наситена със скандали предизборна кампания.

Окончателният доклад може да видите тук

Презентацията към доклада, ще откриете тук