Публикации

Наблюдение на местни избори и медиен мониторинг на референдум 2015
Наблюдение на местни избори и медиен мониторинг на референдум 2015

На своя пресконференция Институтът за социална интеграция представи окончателните резултати от наблюдението на местни избори и референдум 2015 г. и заключителен доклад на медийния мониторинг на референдума.

Докладът от гражданското наблюдение на изборния ден ще откриете тук.

Окончателен доклад от медийния мониториг на референдум 2015 ще откриете тук.