Публикации

"Мониторинг на местни избори и референдум 2015" - окончателен доклад
"Мониторинг на местни избори и референдум 2015" - окончателен доклад

Институтът за социална интеграция (ИСИ) - София, в партньорство с Фондация за европейски прогресивни изследвания (ФЕПС) - Брюксел, за четвърта година осъществи мониторинг на предизборния и изборен процес в България. Двете организации целят подкрепа на демократични, прозрачни и честни избори за органи на местната власт и произвеждане на национален референдум, постигане на превантивен ефект върху възможни нарушения на предстоящите избори и повишаване участието на гражданите в изборния процес.

Мониторингът следва четири етапа: анализ на изборно законодателство, информационна кампания, медиен мониторинг и наблюдение на изборния ден.

Окончателния доклад от наблюдението ще откриете тук.