Публикации

Доклад от проведен мониторинг за език на омразата в рамките на кампанията за Европейски избори
Доклад от проведен мониторинг за език на омразата в рамките на кампанията за Европейски избори

От 2016 година Институт за социална интеграция, в партньорство с Фондация „Фридрих Еберт”, бюро България работят съвместно по темата за езика на омразата. В началото на 2017 г. двете организации реализираха съвместен проект, в рамките на който бе направен медиен мониторинг, с основен фокус езикът на омразата използван към бежанците. На нарочно събитие бяха представени и резултатите от направения анализ.

Водени от максимата, че „в диалогът е в корените на демократичното управление” този път решихме да проследим посланията на езикът на омразата, използван от политиците и отразен в медиите.

През последните години сме свидетели на очевидната неспособност от страна на политическите елити да управляват общественото мнение чрез умело подбиране на политически послания. Проведеният мониторинг потвърди още веднъж изводът, че кризата в политическото говорене се задълбочава. В продължение на твърдението следва да се отбележи, че политическите елити дори умишлено използват обидна лексика, не само един към друг, но и към обществото като цяло. А много често, чрез езиковото поведение, особено изречено от най – високата трибуна се задават модели на общуване в различните обществени кръгове.  Сякаш говоренето, базирано на ценности и предложения за политики е заменено от враждебна и агресивна лексика, насочена срещу политическия опонент, конкретен индивид или дадена социална група (базирана на етнос, религия, възраст, произход и т.н.).

Именно затова, Институт за социална интеграция реализира медиен мониторинг, за да проследи до колко кандидатите за представители в Европейския парламент, водещи лица от политическия елит – лидери на политически партии, народни представители, министри и други представители на националната власт използват език на омраза. Мониторингът на основни ключови думи и послания, които отразяват ситуацията с кризата в политическото говорене и използване на обидна лексика в България бе извършен в рамките на горещата фаза от предизборната кампания на Европейските избори – 26 април – 25 май 2019 г.

Пълният доклад от мониторинга ще откриете тук.